Contents

Clear
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Volume 41, №
D. Gridnev
S. Zverev
S. Krylov
S. Vinogradov, V. Luzky, V. Terentiev
A. Rykov
A. Sidorin
A. Sidorin
Volume 43, №
N. Kabychenko, S. Kishkina, D. Pavlov
A. Sidorin
A. Belyakov, V. Lavrov, A. Nikolaev, L. Khudzinsky
S. Ammosov, A. Kalinina, V. Volkov
M. Chetaev, Y. Kubish, Z. Tshesnevsky
G. Predtechensky
A. Sidorin
Volume 44, № 1
I. Sanina , S. Volosov , O. Chernykh , V. Asming , A. Soldatenkov , O. Riznichenko
A. Sobisevitch , D. Gridnev , L. Sobisevitch , K. Kanonidi
D. Gridnev , K. Kanonidi , K. Kanonidi , O. Kovaleva , I. Puzich
A. Khromov , V. Lutskii , R. Lementueva
V. Tulin
A. Ostrovsky , I. Shirokov
Volume 44, № 2
A. Belonosov , A. Rykov
V. Koridalin , V.I. Osika
Y. Vlasov , V. Gavrilov , V. Denisenko , O. Fedoristov
G. Predtechensky
A. Slivinsky , A. Terekhov , V. Liperovsky
S. Bechterev , O. Kazantseva , A. Manukin , V. Rebrov , N. Sivodedova
L. Khudzinsky
D. Kaloshin , E. Bashkirev , V. Burmin
S. Vinogradov , V. Lutsky
Volume 44, № 3
N. Drobyshev, V. Koneshov, V. Klevtsov, V. Solovjev, E. Lavrentjeva
S. Kutakov, I. Maslov
I. Vasilyev, Y. Kozhevnikov, S. Matsievsky, V. Mezhberg, A. Rykov, I. Ulomov
V. Lutskiy
D. Taimazov
D. Taimazov
N. Trifonov
D. Kaloshin, E. Bashkirev, V. Burmin
A. Sidorin
Volume 44, № 4
E. Tereshenko , V. Grigoryev , M. Barannik , A. Danilin , B. Efimov , V. Kolobov , P. Prokopchuk , V. Selivanov , Y. Kopytenko , A. Zhamaletdinov
E. Kolosova , R. Mishina , A. Sidorin
S. Maltsev , M. Stepanov
V. Rizhov
D. Taimazov
D. Taimazov
Volume 45, № 1
D. Levchenko, V. Ledenev, I. Iljin, A. Paramonov
V. Gravirov
K. Kislov
V. Burmin
A. Slivinskij, F. Bushuev, N. Kalyuzhny
Volume 45, № 2
M. Barannik, A. Danilin, B.V. Efimov, V.V. Kolobov, P. Prokopchuk, V. Selivanov, A. Shevtsov, Y. Kopytenko, A. Zhamaletdinov
V. Saltykov, V. Sinitsyn, V. Chebrov, Y. Kugaenko
D. Taimazov
E.V. Deshcherevskaya
A. Godzikovskaya, N. Sergeyeva, L. Zabarinskaya
Volume 45, № 3
M. Barannik, A. Danilin, B. Efimov, V. Kolobov, P. Prokopchuk, V. Selivanov, Y. Kopytenko, A. Zhamaletdinov
A. Ilinski, M. Krasnova
A. Sidorin
V. Zeigarnik, V. Klyuchkin, A. Kuznetsov
A. Sobisevich, K. Kanonidi, L. Sobisevich, D. Gridnev
D. Taimazov
A. Sidorin
Volume 45, № 4
D. Levchenko, I. Kuzin, M. Safonov, V. Sychikov, I. Ulomov, B. Holopov
G. Volfson, M. Evstifeev, O. Kazantseva, I. Kalinnikov, A. Manukin, V. Matunin, A. Scherbak
V. Chebrov, A. Gusev, V. Gusiakov, V. Mishatkin, А. Poplavsky
V. Liperovsky, R. Umarkhodjaev, V. Mikhailin, V. Bogdanov, C. Maltsev, E. Liperovskaya, A. Kaisin, E. Lexsina
A. Sidorin
Volume 46, № 1
V. Chebrov, D. Droznin, N. Zakharchenko, V. Mishatkin, V. Sergeyev, V. Sinitsyn, Y. Shevchenko
V. Chistyakov
T. Aliev, А. Alizade, G. Etirmishli, G. Guluev, F. Pashaev, А. Rzaev
D. Taimazov
A. Legavko
L. Khudzinsky
E. Deshcherevskaya, A. Sidorin
Volume 46, № 2
V. Asming, A. Fedorov
A. Drennov, V. Dzhurik, S. Serebrennikov, N. Drennova
V. Gravirov, K. Kislov
I. Bashilov, S. Volosov, Y. Zubko, S. Korolyov
L. Khudzinsky
A. Sidorin
E. Deshcherevskaya, A. Sidorin
Volume 46, № 3
V. Gusiakov
D. Droznin, S. Droznina
D. Chebrov, A. Gusev
O. Chubarova, A. Gusev, S. Vikulina
D. Molodenskiy
Volume 46, № 4
D. Abramov, V. Dorojkov, V. Koneshov
V. Losi, R. Lementueva, E. Irisova
V. Smirnov, K. Borisov
A. Gavrilov, A. Konovalov, S. Nikiforov
V. Toulin
D. Taimazov
D. Molodenskiy
L. Kozyreva, A. Sidorin
Volume 47, № 1
A. Malovichko, O. Starovoit, I. Gabsatarova, M. Kolomiets, L. Chepkunas
D. Levchenko, I. Kuzin, Y. Zubko, S. Chervinchuk
V. Mishatkin, N. Zakharchenko, V. Chebrov
D. Ilinskiy, I. Aleshin, S. Burguchev, V. Koriagin, K. Kholodkov, J. Makris, J. Papoulia, A. Tsabas
A. Malovichko, D. Mekhrushev, S. Gorozhantsev, A. Shevchenko
Volume 47, № 2
A. Sidorin
A. Besedina, N. Kabychenko, G. Kocharyan, D. Pavlov
A. Desherevskii, A. Sidorin
V. Kolobov, D. Kuklin, A. Shevtsov, A. Zhamaletdinov
V. Dubovskoy, V. Leont'yev, A. Sbitnev, V. Pshenyanik
А. Sidorin
Volume 47, № 3
A. Saraev, A. Nikiforov, N. Romanova, I. Eremin
N. Kabychenko, G. Kocharyan, D. Pavlov, A. Besedina
V. Burmin, D. Kravtsov
S. Matsiyevskiy
S. Yunga, E. Rogozhin, S. Rodina
A. Desherevskii, A. Sidorin
A. Sidorin
Volume 47, № 4
A. Malovichko, I. Gabsatarova, R. Kashirgora, S. Dolov
F. Yudakhin, V. Frantcuzova
A. Konovalov, A. Stepnov, V. Patrikeev
S. Matsiyevskiy
A. Bagmet, V. Osika, A. Kostin, N. Titchev, A. Trudnenko
A. Desherevskii, A. Sidorin
Volume 48, № 1
M. Barannik, V. Kolobov, А. Shevtsov, А. Zhamaletdinov
S. Volosov, S. Korolyov, A. Soldatenkov
D. Molodensky, M. Molodensky
L. Chepkunas, E. Rogozhin, M. Ryzhikova, L. Malyanova
V. Burmin
S. Vinogradov, V. Lutskiy, A. Khromov
E. Kolosova, R. Mishina, A. Sidorin
L. Kozyreva, A. Sidorin
Volume 48, № 2
E. Makarov, P. Firstov, V. Voloshin
M. Khritova, N. Gilyova
T. Aliev, A. Abbasov, Q. Mammadova, G. Guluev, F. Pashaev
R. Sarkgsyan
А. Ponomarev, V. Lutskiy, A. Khromov
A. Sidorin
Volume 48, № 3
A. Desherevskii, A. Sidorin
V. Asming, S. Baranov, Y. Vinogradov, A. Voronin
V.G. Getmanov
А. Velikoseltsev, A. Boronachin, А. Tkachenko
S. Vinogradov, V. Lutskij
Volume 48, № 4
A. Desherevskii, A. Sidorin
I. Bashilov, S. Volosov, S. Korolyov
V.N. Chebrov, D. Droznin, S. Droznina, N. Zakharchenko, Y. Kugaenko, D. Melnikov, V. Mishatkin, Y. Muraviev, I. Nuzhdina, A. Rybin, S. Senyukov, V. Sergeev, S. Serovetnikov, N. Titkov, P. Firstov, V. Jaschuk
E. Chernych, A. Klyuchevskii, V. Ruzhich
M. Barannik, V. Kolobov, V. Selivanov, D. Kuklin, А. Zhamaletdinov, А. Shevtsov
Volume 49, № 1
V. Agafonov, I. Egorov, A. Shabalina
A. Patonin, A. Ponomarev, V. Smirnov
A. Desherevskii, A. Sidorin
L. Petrova, O. Titov
Volume 49, № 2
A. Saraev, K. Antaschuk, A. Simakov, K. Bakirov
A. Stepnov, A. Gavrilov, A. Konovalov, L. Ottemöller
M. Drobyshev, V. Koneshov
D. Popov, K. Danilov, R. Zhostkov, Z. Dudarov, E. Ivanova
D. Ilinski, A. Razumov, A. Korneev, A. Rusalin, I. Gotz
A. Sidorin
Volume 49, № 3
A. DANILOV, G. ANTONOVSKAYA, Y. KONECHNAYA
V. GAVRILOV
R. SARKGSYAN
A. DESHEREVSKII, A. SIDORIN
A. SIDORIN
Volume 49, № 4
I. Bashilov, S. Volosov, S. Korolyov, G. Kosarev, O. Riznichenko, I. Sanina
A. Маnukin, O. Kazantseva, S. Bekhterev, V. Маtyunin, I. Kalinnikov
V. Efimov, D. Oreshkin, P. Firstov, R. Akbashev
A. Desherevskii, A. Sidorin
V. Burmin, A. Avetisyan, N. Sergeeva, K. Kazaryan
А. Sidorin
Volume 50, № 1
Y. Vinogradov, V. Asming, S. Baranov, A. Fedorov, A. Vinogradov
M. Molodensky
A. Desherevskii, A. Sidorin
V. Burmin, N.T. Lu, T.V. Phuong
I. Aleshin, A. Vasiliev, K. Kholodkov, F. Perederin
S. Vinogradov, V. Lutsky
A. Sidorin, I. Ulomov
Volume 50, № 2
P. ILYICHEV, V. BOBROVSKY
A. SMAGLICHENKO
D. ABRAMOV, V. KONESHOV
R. SARKGSYAN
P. DERGACH, V. YUSHIN
V. LUTSKY, R. LEMENTUYEVA
M. DROBYSHEV
A. Ponomarev, A. Sidorin
Volume 50, № 3
I. Kitov, I. Sanina, K. Nepeina, N. Konstantinovskaya
V. Asming, A. Fedorov
S. Korolev, A. Sorokin, A. Verkhoturov, A. Konovalov, N. Shestakov
V. Zeigarnik, V. Kliuchkin
A. Legavko, D. Legavko, S. Vasilenko
P. Firstov, V. Isakevich, E. Makarov, D. Isakevich, L. Grunskaya
A. Sidorin
Volume 50, № 4
V. Shirokov, P. Firstov, E. Makarov, I. Stepanov, V. Stepanov
D. Levchenko, L. Lobkovskiy, D. Ilinskiy, V. Ledenev, K. Roginskiy, I. Raushenbah
A. Krasnov, A. Sokolov, N. Rzhevskiy
D. Abramov, V. Koneshov
A. Malovichko, I. Gabsatarova, D. Likhodeev, A. Zaklyukovskaya, D. Presnov
A. Iljuhin, V. Koneshov
V. Zhuravlev, A. Sidorin
Volume 51, № 1
G. Antonovskaya, N. Kapustian, E. Rogozhin
E. Makhmudov
I. Kitov, S. Volosov, S. Kishkina, N. Konstantinovskaya, K. Nepeina, M. Nesterkina, I. Sanina
V. Bliznetsov, S. Senyukov
P. Firstov, E. Makarov, R. Akbashev
Volume 51, № 2
D. Bobrov, I. Kitov, M. Rozhkov, P. Friberg
Е. Spiridonov
A. Duchkov, N. Golikov, A. Duchkov, A. Manakov, M. Permyakov, A. Drobchik
A. Desherevskii, A. Sidorin
Volume 51, № 3
A. Malovichko, I. Gabsatarova, M. Kolomiets, L. Chepkunas
D. Bobrov, I. Kitov, M. Rozhkov, P. Friberg
Е. Spiridonov
A. Desherevskii, A. Sidorin
Volume 51, № 4
I. Bashilov, S. Volosov, S. Korolyov, V. Merkulov, V. Ovtchinnikov, O. Ovtchinnikova
M. Drobyshev, V. Koneshov
V. Asming, E. Kremenetskaya, Y. Vinogradov, A. Fedorov
V. Gavrilov, E. Poltavtseva, A. Desherevsky, Y. Buss, Y. Morozova
P. Firstov, E. Makarov
Volume 52, № 1
S. Poliakov, B. Reznikov, A. Shchennikov, E. Kopytenko, B. Samsonov
A. Besedina, N. Kabychenko
L. Sobisevich, E. Rogozhin, A. Sobisevich, T. Shen, Z. Liu
A. Desherevskii, V. Zhuravlev, A. Nikolsky, A. Sidorin
Volume 52, № 2
E. Mahmudov, P. Firstov, D. Budilov
Y. Shevchenko, V. Ykovenko
A. Seredkina, N. Gileva
A. Iljuchin, V. Koneshov
K. Kislov, V. Gravirov
A. Spivak, S. Kishkina, D. Loktev, Y. Rybnov, S. Soloviev, V. Kharlamov
Volume 52, № 3
V. Gorbenko, R. Zhostkov, D. Likhodeev, D. Presnov, A. Sobisevich
D. Abramov, V. Koneshov, V. Chebrov
V. Kolesnikov
I. Kalinyuk, A. Ganiev, V. Torbek
A. Desherevskii, V. Zhuravlev, A. Nikolsky, A. Sidorin
Volume 52, № 4
A. Malovichko, L. Chepkunas, M. Kolomiets, M. Ryzhikova, L. Malyanova
A. Stepnov, A. Konovalov, A. Gavrilov, K. Manaychev
P. Dergach, V. Yushin
G. Kopylova, S. Boldina, A. Smirnov, E. Chubarova
V. Gavrilov, A. Desherevskii, E. Poltavtseva, A. Sidorin
F. Perederin, I. Aleshin, K. Kholodkov, S. Burguchev, A. Soloviev
Volume 53, № 1
I. Kalinyuk, A. Yaroshenko, V. Boyko, F. Pankov
K. Kislov, V. Gravirov
A. Cherepantsev, V. Saltykov, Y. Kugaenko, P. Voropaev
N. Kabychenko, A. Besedina, S. Volosov, S. Korolev, G. Kocharyan
E. Spirdonov, O. Vinogradova
Volume 53, № 2
P. Firstov, E. Makarov, I. Glukhova
E. Zolotukhin, A. Kuzmenko, V. Neskorodev, A. Komarov, V. Saburov, D. Korolenko
I. Gabsatarova, S. Baranov
I. Kitov, I. Sanina, S. Sergeev, M. Nesterkina, N. Konstantinovskaya
Volume 53, № 3
D. Droznin, D. Chebrov, S. Droznina, D. Ototuk
F. Arakelyan, U. Zubko, D. Levchenko
I. Aleshin, S. Ivanov, V. Koryagin, Y. Kuzmin, F. Perederin, I. Shirokov, E. Fattakhov
I. Kalinyuk, V. Boyko, F. Pankov, N. Pankov
V. Kolobov, M. Barannik, B. Efimov, A. Zhamaletdinov, A. Shevtsov, Y. Kopytenko
V. Burmin, T.L. Ngo, T.T.H. Phung, Q.K. Le
V. Fremd
Volume 53, № 4
Y. Vinogradov, V. Asming
P. Plotnitskii, S. Yaskevich, A. Duchkov
M. Nesterkina, S. Sergeev, I. Sanina, N. Konstantinovskaya, T. Danilova, K. Sergeev
E. Zolotukhin, D. Korolenko, A. Romankov, L. Korolenko
A. Desherevskii, I. Modin, A. Sidorin
Volume 54, № 1
V.A. Zeigarnik, V.N. Klyuchkin
D.A. Malysheva, D.V. Abramov, M.N. Drobyshev, V.N. Koneshov
A.V. Fedorov, V.E. Asming, Z.A. Jevtjugina, A.V. Prokudina
B.A. Assinovskaya, I.P. Gabsatarova, N.M. PANAS, M. Juski
V.Y. Burmin
Volume 54, № 2
P.G. Butyrin, P.G. Verkholantsev, A.V. Verkholantsev, D.Y. Shulakov
V.Y. Burmin
A.V. Varypaev, A.B. Chulkov, I.A. Sanina, A.F. Kushnir
M.A. Nesterkina, V.I. Kulikov, N.L. Konstantinovskaya, I.A. Sanina, O.Y. Riznichenko
E.V. Deschevevskaya, A.Y. Sidorin
Volume 54, № 3
A.E. Hannibal
P. Dergach, T. Tubanov, V. Yushin, A. Duchkov
A.V. Patonin, N.M. Shikhova, A.V. Ponomarev, V.B. Smirnov
V.Y. Burmin
I.V. Kalinyuk, V.A. Boiko, F.N. Pankov, N.F. Pankov
Volume 54, № 4
V.V. Dorozhkov, M.N. Drobyshev, V.N. Koneshov
G.I. Dolgikh, S.S. Budrin, S.G. Dolgikh, A.A. Pivovarov, A.N. Samchenko, V.A. Chupin, V.A. Shvets, A.N. Shvyrev, S.V. Yakovenko, I.O. Yaroshchuk
V.I. Zhuravlev, A.Y. Sidorin
Y.P. Ampilov, M.L. Vladov, M.Y. Tokarev
A.B. Manukin, O.S. Kazantseva, I.I. Kalinnikov
A.Y. SIDORIN
Volume 55, № 1
G.N. Kopylova, A.A. Lyubushin, S.V. Boldina
P.A. Kaznacheev, Z.Y. Maibuk, A.V. Ponomarev
P.A. Kaznacheev, V.E. Matiukov, P.N. Alexandrov, K.S. Nepeina
I.O. Kitov, S.B. Turuntaev, A.V. Konovalov, A.A. Stepnov, V.V. Pupatenko
Volume 55, № 2
E.A. SPIRIDONOV, A.V. MYASNIKOV, O.Y. VINOGRADOVA
A.V. MYASNIKOV
V.Y. BURMIN, A.M. AVETISYAN, K.S. KAZARYAN
G.N. ANTONOVSKAYA, N.K. KAPUSTIAN, Y.V. KONECHNAYA, A.V. DANILOV
A.V. TARASOV, A.A. SHUVALOV, A.I. KONKOV, V.I. IGNATEV, B.M. KASHTAN, A.N. OSHKIN
Volume 55, № 3
A.N. BESEDINA, N.V. KABYCHENKO, D.V. PAVLOV, S.G. VOLOSOV
V.Y. TIMOFEEV, A.V. TIMOFEEV, D.G. ARDYUKOV, E.V. BOYKO
V.Y. BURMIN, Y.A. KUGAENKO, V.A. SALTYKOV
G.N. ANTONOVSKAYA, N.K. KAPUSTIAN, E.V. FEDORENKO
F.R. ATAULLIN, V.K. YASOVEEV
Volume 55, № 4
S.V. ANISIMOV, E.M. DMITRIEV, A.S. KOZMINA
A.B. MANUKIN, O.S. KAZANTSEVA, I.I. KALINNIKOV
V.I. YUSHIN, S.S. POLOZOV, A.S. KHARLAMOV
V.M. FREMD
A.I. KONKOV, S.A. MANAKOV, D.A. PRESNOV
A.G. FILINA, A.V. DURACHENKO, N.A. GALYOVA
A.Y. SIDORIN
Volume 56, № 1
V.Y. TIMOFEEV, D.G. ARDYUKOV, A.V. TIMOFEEV, E.V. BOYKO, V.M. SEMIBALAMUT, Y.N. FOMIN, S.V. PANOV, M.D. PARUSHKIN
E.A. SPIRIDONOV, O.Y. VINOGRADOVA
L.A. SHUMLYANSKAYA, V.Y. BURMIN, P.I. PIGULEVSKY, O.A. GERASIMENKO
G.N. ANTONOVSKAYA, I.P. DOBROVOLSKY, N.K. KAPUSTIAN, I.P. ORLOVA
Y.F. KOPNICHEV, I.N. SOKOLOVA
V.M. FREMD
A.Y. SIDORIN
Volume 56, № 2
V.Y. BURMIN
E.A. SPIRIDONOV, O.Y. VINOGRADOVA
I.Y. TSURKIS
V.E. ASMING, A.V. FEDOROV, P.A. KORCHAK, A.Y. MOTORIN
I.A. SANINA, M.A. NESTERKINA, N.L. KONSTANTINOVSKAYA, I.P. GABSATAROVA
Volume 56, № 3
K.V. KISLOV, V.V. GRAVIROV
A.B. MANUKIN, I.I. KALINNIKOV, O.S. KAZANTSEVA, V.P. MATUYNIN
A.A. MALOVICHKO, I.P. GABSATAROVA, R.A. DYAGILEV, D.Y. MEKHRYUSHEV, A.S. ZVEREVA
A.A. BOBACHEV, A.V. DESHCHEREVSKII, A.Y. SIDORIN
Volume 56, № 4
D.A. ILINSKIY, A.E. ALEXEEV, O.Y. GANZHA, D.E. SIMIKIN, M. OJHA
A.N. BESEDINA, N.V. KABYCHENKO, S.G. VOLOSOV, S.A. KOROLEV
K.S. KAZARYAN, V.Y. BURMIN, R.S. SARGSYAN
Y.O. KUZMIN, E.A. FATTAKHOV, I.A. SHIROKOV
A.I. LUTIKOV, G.Y. DONTSOVA, D.V. LIKHODEEV, E.A. ROGOZHIN
Volume 57, № 1
A.V. FEDOROV, I.S. FEDOROV, A.I. VORONIN, V.E. ASMING
V.Y. BURMIN
V.V. BOBROVSKY, P.V. ILYICHEV, O.A. LASHIN
P.P. FIRSTOV, E.O. MAKAROV, V.E. GLUKHOV, N.N. TITKOV, N.A. ZHARINOV, H. TAKAHASHI
V.I. ZHURAVLEV, A.A. LUKK, A.Y. SIDORIN
Volume 57, № 2
S.G. VOLOSOV, S.A. KOROLYOV, V.N. NESTYORKIN, S.A. TARASOV
V.Y. TIMOFEEV, D.G. ARDYUKOV, D.A. NOSOV, I.S. SIZIKOV, A.V. TIMOFEEV, E.V. BOYKO, E.N. KALISH, Y.F. STUS
A.I. MANEVICH, V.I. KAFTAN, I.V. LOSEV, R.V. SHEVCHUK
E.M. GORBUNOVA, A.N. BESEDINA, N.V. KABYCHENKO, I.V. BATUKHTIN, S.M. PETUKHOVA
Volume 57, № 3
A.N. BESEDINA, N.V. KABYCHENKO, S.G. VOLOSOV
V.Y. BURMIN, A.M. AVETISYAN, J.K. KARAPETYAN, A.O. OGANESYAN
T.I. KARTSEVA, N.M. SHAPIRO, A.V. PATONIN, V.B. SMIRNOV, A.V. PONOMAREV
D.A. NOSOV, I.S. SIZIKOV
V.A. GAVRILOV, A.V. DESHCHEREVSKII, Y.A. VLASOV, Y.Y. BUSS, Y.V. MOROZOVA, E.V. POLTAVTSEVA, O.V. FEDORISTOV, V.P. DENISENKO
Y. Akimenko, A. Sidorin
Volume 57, № 4
MOROZOV ALEXEY NIKOLAEVICH, VAGANOVA NATALYA VLADISLAVOVNA, ASMING VLADIMIR ERNESTOVICH, KREMENETSKAYA ELENA OLEGOVNA
BURMIN VALERY YURIEVICH, SALTYKOV VADIM ALEKSANDROVICH, KONOVALOVA ANNA ALEKSANDROVNA
KUZMIN YURI OLEGOVICH, FATTAKHOV EVGENY ALBERTOVICH
MYASNIKOV ANDREY VLADIMIROVICH
ZHURAVLEV VLADIMIR IL'ICH, SIDORIN ALEXANDER YAKOVLEVICH
Volume 58, № 1
A.N. Morozov N.V. Vaganova V.E. Asming A.S. Baluev S.V. Asming
V.V. Gravirov A.V. Deshcherevskii Y.O. Kuzmin D.V. Likhodeev, A.L. Sobisevich I.A. Shirokov
V.S. Zhukov Yu.O. Kuzmin S.A. Tikhotsky N.A. Egorov I.V. Fokin
A.N. Morozov N.V. Vaganova Ya.A. Mikhailova I.V. Starkov
Volume 58, № 2
K.V. Kislov, V.V. Gravirov
V.E. Asming, S.V. Asming, A.V. Fedorov, Z.A. Yevtyugina, Ye.N. Chigerev, E.O. Kremenetskaya
I.P. Bashilov, O.A. Gerasimchuk, V.I. Sleptsov, A.Y. Eltekov
M.N. Drobyshev, D.V. Abramov, V.N. Koneshov, D.A. Malysheva
Volume 58, № 3
K.Yu. Silkin
I.O. Kitov I.A. Sanina
S.V. Anisimov K.V. Aphinogenov S.V. Galichenko A.A. Prokhorchuk
A.A. Lukk
N.K. Kapustian E.V. Shakhova G.N. Antonovskaya
R.A. Dyagilev
N.K. Kapustian E.V. Shakhova G.N. Antonovskaya
Volume 58, № 4
A.V. Yablokov P.A. Dergach A.S. Serdyukov S.S. Polozov
V.E. Asming A.V. Fedorov Yu.A. Vinogradov A.V. Prokudina
A.A. Bobachev A.V. Deshcherevskii A.Ya. Sidorin
I.Ya. Tsurkis
V.Yu. Burmin I.A. Zueva
K.G. Morozova A.A. Ostapchuk A.N. Besedina D.V. Pavlov
A.I. Manevich R.V. Shevchuk V.I. Kaftan V.N. Tatarinov S.M. Zabrodin
G.N. Antonovskaya E.R. Morozova Ya.V. Konechnaya K.B. Danilov
V.A. Zeigarnik V.N. Kliuchkin V.I. Okunev
F.V. Perederin K.I. Kholodkov V.N. Tatarinov R.V. Shevchuk A.I. Manevich
A.V. Legavko D.A. Legavko
Volume 59, № 1
S.V. Anisimov K.V. Aphinogenov S.V. Galichenko
S.V. Baranov A.V. Fedorov A.Yu. Motorin V.E. Asming I.S. Fedorov
Yu.S. Rybnov A.V. Krasheninnikov D.N. Loktev S.Yu. Rybnov S.P. Soloviev A.A. Spivak
V.A. Davydov
Volume 59, № 2
M.Yu. Nesterenko I.M. Aleshin A.G. Goev O.A. Kapustina A.I. Astaskevich
I.P. Bashilov M.Z. Goranov E.A. Sutulov V.V. Tatarintsev
K.Yu. Silkin
A.D. Konoplin
Volume 59, № 3
A.V. Anchugov
I.A. Sanina V.E. Asming N.L. Konstantinovskaya O.V. Ovchinnikova
N.V. Dubinya M.A. Krasnova D.E. Beloborodov A.M. Leonova O.A. Tikhotskaya
D.V. Krayushkin P.A. Kaznacheev V.V. Kokh Z.-Yu.Ya. Maibuk A.V. Ponomarev
Volume 59, № 4
V.Yu. Timofeev A.V. Timofeev D.G. Ardyukov I.S. Sizikov D.A. Nosov
A.V. Anchugov
L.P. Braginskaya A.P. Grigoryuk V.V. Kovalevsky A.A. Dobrynina
D.A. Alekseev D.S. Kudinov V.S. Potylitsyn