Contents

Clear
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Volume 6, №
Y. Rogozhin, A. Zakharova
D. Chebrov
Y. Tyupkin, M. Rodkin, A. Gvishiani, L. Labuntsova
L. Slavina, N. Pivovarova, V. Levina
S. Vinogradov
Y. Liperovskaya, V. Liperovsky, O. Pokhotelov, M. Rodkin
S. Shalimov
A. Deshcherevsky, V. Mukhin, A. Sidorin, V. Gavrilov, Y. Yakovleva
A. Nikitin, A. Kulakovsky, M. Rodkin, O. Yurchenko, T. Ivankina, R. Vasin
L. Abramova
Y. Avsyuk, Z. Svetlosanova, I. Suvorova, S. Scheglov
O. Onischenko, O. Pokhotelov, N. Astafieva
А. Gliko, A. Sidorin
Volume 7, №
I. Aleshin, G. Kosarev, O. Reznichenko, I. Sanina
A. Descherevsky, A. Sidorin, Y. Kharin
V. Ulomov
N. Erokhin, L. Mikhailovskaya, S. Shalimov
R. Lementueva, V. Poniatovskaya, E. Irisova, V. Popov
A. Ovsyuchenko, S. Shvarev, A. Marakhanov
E. Suetnova
A. Kalinina
S. Anisimov, E. Dmitriev, A. Sychev
N. Kleimenova, O. Kozyreva
D. Osokina, N. Lukina
L. Kozyreva, R. Mishina, A. Sidorin
L. Kozyreva, O. Serova, A. Sidorin
L. Kozyreva, E. Kolosova, R. Mishina
L. Kozyreva, E. Kolosova, A. Sidorin
E. Kolosova, R. Mishina, O. Serova
L. Kozyreva, O. Serova
Volume 8, №
L. Slavina, N. Pivovarova, E. Rogozhin
M. Prilepin, S. Baranova
O. Aptikaeva
A. Belyakov, V. Lavrov, A. Nikolaev
V. Tulin, E. Boyarsky
V. Liperovsky, V. Mikhailin, B. Shevtsov, V. Davidov, V. Bogdanov, R. Umarkhodjaev
I. Trofimov, V. Shneer
I. Dobrovolsky
E. Rogozhin, A. Ovsyuchenko, S. Trofimenko, A. Marakhanov, P. Karasev
L. Slavina, N. Pivovarova, D. Babanova, V. Levina
L. Ioganson
A. Sidorin
A. Sidorin, L. Kozyreva
L. Kozyreva, A. Sidorin
A. Sidorin, R. Mishina
E. Medvedeva
A. Sidorin
A. Sidorin
Volume 9, № 2
S. Anisimov
V. Shcherbakov, N. Sycheva, V. Shcherbakova
S. Anisimov, E. Mareev, M. Shatalina, N. Shikhova
B. Klain, N. Kurazhkovskaya, E. Matveyeva
А. Gapeev, S. Gribov
V. Lykov, A. Mostryukov
Volume 10, № 1
Р. Bhattacharya , J. Kayal , S. Arefiev
O. Aptikaeva
F. Feygin , N. Kleimenova , Y. Khabazin , K. Prikner
S. Shalimov
V. Imaev , L. Imaeva , K. Mаcкеy , B. Kozmin
I. Lukyanov
Volume 10, № 2
V. Smirnov
G. Sobolev, B. Arora, V. Smirnov, A. Zavyalov, A. Ponomarev, N. Kumar, S. Chabak, P. Baydia
N. Sycheva, L. Bogomolov, V. Sychev, A. Kostuk
G. Kocharyan
G. Kopylova
E. Suetnova
Volume 10, № 3
Volume 10, № 4
S. Manichandra, A. Kumar, S. Roy, J.R. Kayal, S.S. Arefiev
G. Kopylova, Y. Serafimova
I. Aleshin, D. Mishin, M. Zhizhin, V. Koryagin, D. Medvedev, A. Novikov, V. Peregoudov
D. Abramova, S. Philippov, L. Abramova
R. Lementueva, N. Bubnova
Volume 11, № 1
O.V. Lunina, N.N. Nevedrova, A.S. Gladkov
V. Shevchenko, I. Dobrovolsky, A. Lukk
A.A. Lyubushin, B.R. Arora, N. Kumar
I. Dobrovolsky
A. Khromov, R. Lementueva, E. Irisova
S. Anisimov, N. Shikhova
A. Guglielmi, O. Zotov
F. Feygin, Y. Khabazin
Volume 11, № 2
A. Gapeev, S. Gribov, A. Dolotov
S. Bekhterev, O. Kazantseva, A. Manukin, V. Rebrov
M. Luneva
A. Dobrynina, V. Sankov
E. Mirlin, M. Kononov, G. Golitsyn
Volume 11, № 3
S. Novikov
A. Lutikov, S. Yunga, M. Kuchai
M. Rodkin, M. Svarov
E. Suetnova
A. Alekperov, I. Aleshin, D. Peregudov
O. Pokhotelov, O. Onishchenko
M. Efremenko, E. Rogozhin
V. Pogorelov, A. Baranov
Volume 11, № 4
M. Reshetnyak
F. Feygin, Y. Khabazin
A.A. Lyubushin, B.R. Arora, N. Kumar
E. Rogozhin, S. Novikov, S. Rodina
P. Lelyaev, A. Saltykovskiy, L. Nadezhka, M. Semenov
E. Dmitriev, V. Filippov
O. Yushkova, V. Smirnov
I. Tsurkis, E. Spiridonov, M. Kuchay
Volume 12, № 1
S. Tikhotsky, I. Fokin, D. Shur, S. Arefiev
S. Arefiev, V. Bykova, R. Vakarchuk
A. Ovsyuchenko, A. Gorbatikov, M. Stepanova, N. Larin, E. Rogozhin
V. Kalinin, M. Vladov, A. Kazak
A. Khromov, V. Lutskiy
A. Guglielmi, R. Lundin
Volume 12, № 2
E. Bulakh, M. Markova, E. Lapina
D. Pechersky, Z. Sharonova
I. Dobrovolsky
L. Khudzinsky
V. Ermakov
Volume 12, № 3
I. Obolensky, A. Bulychev
Y. Kopnichev, I. Sokolova
S. Kevorkyants
S. Gavrilov
A. Legavko, D. Legavko
A. Guglielmi, O. Zotov, B. Klain
V. Ermakov
Volume 12, № 4
S. Zverev
V. Zhuravlev, A. Lukk
M. Krasnova, E. Chesnokov
E. Dmitriev
I. Korotkov
Volume 13, № 1
A. Guglielmi
S. Stroganov
P. Lelyaev, A. Saltykovskiy, M. Semenov, V. Matskovskiy
A. Gorshkov, O. Novikova
G. Kopylova, S. Boldina
A. Nikonov
Volume 13, № 2
N. Sycheva, S. Kuzikov
V. Lykov, A. Mostryukov
Y. Bolotin, V. Vyazmin
A. Khokhlov
S. Gavrilov
I. Tsurkis, M. Kuchay
Volume 13, № 3
V. Mikhailov, E. Kiseleva, P. Dmitriev, V. Golubev, E. Smolyaninova, E. Timoshkina
P. Balk, A. Dolgal', T. Balk, L. Christenko
O. Aptikaeva
M. Molodenskiy, D. Molodenskiy
K. Omar, S. Arefiev, Y. Rebetskiy
F. Yudahin, A. Morozov, Y. Konechnaya
Volume 13, № 4
G. Pavlenkova
P. Balk, A. Dolgal', T. Balk, L. Christenko
I. Aleshin
O. Chkhetiani, S. Shalimov
V. Maron
I. Dobrovolsky
D. Likhodeev, V. Mikhalenko
V. Pchelkin, M. Beloglazov, V. Kirilov
Volume 14, № 1
S. Baranov, V. German, V. Oseev
A. Zaitsev, V. Odintsov
A. Lyubushin
A. Guglielmi, O. Zotov
O. Pokhotelov, O. Onishchenko
E. Suetnova
A.N. Konilov, G. Bondarenko, K. Dokukina, V. Kamzolkin
Volume 14, № 2
A. Lyubushin
S. Idarmachev, M. Aliev
N. Fedorova, V. Kolmogorova, A. Roublev, A. Tsidaev
D. Demezhko, A. Gornostaeva, G. Tarkhanov, O. Esipko
B. Dovbnya, A. Guglielmi, A. Potapov, R. Rakhmatulin
O. Kozyreva
A. Rasskazov, E. Vasilieva, E. Gorbatov
Volume 14, № 3
O. Onishchenko, O. Pokhotelov, N. Astafieva
Y. Moroz, G. Tatkov, T. Моrоz, Z. Tubanov, P. Predein
I. Dobrovolsky
A. Bulychev, D. Gilod
V. Frantsuzova, V. Makarov, K. Danilov
E. Balkov, T. Stoykin, A. Manstein, Y. Karin
E. Volkova, P. Kaznacheev, A. Kamshilin, V. Popov
Volume 14, № 4
V. Mikhailov, E. Kiseleva, E. Smolyaninova, P. Dmitriev, Y. Golubeva, Y. Isaev, K. Dorokhin, E. Timoshkina, S. Khairetdinov, V. Golubev
A. Lutikov, S. Rodina
I. Sanina, M. Nesterkina, N. Konstantinovskayа, E. Gorbunova
A. Sobisevich, R. Zhostkov
M. Stepanova, A. Gorbatikov
V. Lutskii
Volume 15, № 1
E. Suetnova
A. Fedorov, A. Davletova
V. Barabanov
A. Makarova, D. Mikhailov, V. Shako
I. Malkov
Volume 15, № 2
V. BURMIN, D. KRAVTSOV, I. LUKIYANOV, A. FATYANOV
M. RESHETNYAK
A. NEKRASOV, F. FEYGIN
O. FEDOROVA
Z. KALMETYEVA, B. MOLDOBEKOV, I. TORGOEV, I. VOLKHIN
D. LYSENKO
V. NIKOLAEVSKIY, A. GUBAR
Volume 15, № 3
V. Koneshov, V. Solovyev, V. Pogorelov, D. Abramov, A. Makushin, N. Drobyshev, V. Klevtsov
Y. Brusilovsky, B. Baranov, P. Babayants
N. Fedorova, V. Noskewich, V. Ivanchenko, A. Bebnev, A. Malikov
Y. Bolotin, V. Vyazmin
I. Trofimov, M. Zhdanov, S. Korotaev, M. Kruglyakov, D. Orekhova, I. Popova, V. Shneyer, Y. Schors
A. Kouzin
N. Nevedrova, A. Sanchaa, I. Surodina
Volume 15, № 4
G. Sobolev, V. Vettegren, S. Kireenkova, J. Morozov, A. Smul'skaja, R. Mamalimov, V. Kulik
A. Khokhlov
S. Gavrilov
I. Melnik
E. Bataleva, A. Rybin, V. Batalev
L. Khudzinsky
I. Aleshin, K. Kholodkov
Volume 16, № 1
O. Galaganov, T. Guseva, I. Krupennikova, V. Perederin
A. Lyubushin, P. Yakovlev, E. Rodionov
N. Kosterin, V. Pilipenko, E. Dmitriev
D. Lysenko, M. Yaroshevich
A. Kulakovsky, Y. Morozov, A. Smul′skaya
Y. Brusilovsky, V. Bush
S. Usenko, V. Illarionov, A. Boyko, A. Shlezinger
Volume 16, № 2
A. Маnukin, O. Kazantseva, I. Kalinnikov, S. Bekhterev, V. Rebrov
O. Khachay, O. Khachay
I. Vladimirova, G. Steblov
T. Polyushkina, B. Dovbnya, A. Potapov, B. Tsegmed, R. Rakhmatulin
M. Rodkin, T.L. Ngo, L. Labuntsova
V. Ershov, A. Sobisevich, I. Puzich
R. Gubaidullin, V. Maksimochkin, M. Gareeva, N. Bikkulova
Volume 16, № 3
O. Onishchenko, O. Pokhotelov, N. Astafieva
K. Mirzoyev, A. Nikolaev, A. Lukk, A. Descherevsky, V. Mirzoyev
A. Marchenkov, N. Kapustian, V. Smirnov
O.I. Aptikaeva
V. Levshenko, A. Grigorian
A. Guglielmi
A. Gliko, O. Parfenyuk
Volume 16, № 4
G. Sobolev, V. Vettegren, V. Ruzhich, S. Kireenkova, A. Smulskaja, R. Mamalimov, V. Kulik
A. Bulychev, D. Gilod, E. Dubinin
S. Gavrilov, A. Kharitonov
S. Anisimov, N. Shikhova
V. Belikov, D. Ryvkin
Y. Davidenko, P. Popkov, A. Novopashina
Volume 17, № 1
V. Adushkin, I. Kitov, I. Sanina
A. Lutikov, I. Gabsatarova
P. Yakovlev
I. Sdelnikova, G. Steblov
Z. Arsanukaev
M. Mints
Volume 17, № 2
Y. Morozov, S. Bukalov, L. Leites
V. Minaev, V. Petrov, V. Poluektov
V. Gavrilov, I. Panteleev
S. Shoziyoev, F. Aidarov, V. Smirnov
O. Zotov
Volume 17, № 3
V. Koneshov, V. Solovyev, V. Pogorelov, V. Nepoklonov, L. Afanasyeva, M. Drobyshev
A. Dolgal, P. Balk, P. Novikova, A. Michurin
M. Solovieva, A. Rozhnoi, S. Shalimov, B. Levin, G. Shevchenko, V. Gurianov
V. Saltykov
E. Rodionov
I. Zel, T. Ivankina, T. Lokajicek, H. Kern, D. Levin
Volume 17, № 4
K.M. Jaxybulatov, I.Y. Koulakov, N.M. Shapiro
V.N. Morozov, A.I. Manevich
E.I. Suetnova
S.D. Ivanov
V.A. Davydov
A.S. Rozhkov
Volume 18, № 1
P. Kamenev, L. Bogomolov
A. Lutikov, G. Dontsova, S. Rodina
S. Gribov
A. Kulakovsky
I. Stepanova, D. Raevsky, V. Koneshov
Volume 18, № 2
N. Dubinya, K. Ezhov
N. Palshin, E. Aleksanova, A. Yakovlev, D. Yakovlev, R. Breves Vianna
A. Legavko, D. Legavko
S. Riabova, A. Spivak
S. Shalimov
N. Salnaia, Y. Gallet, A. Genevey, O. Glazunova, D. Gavryushkin
Volume 18, № 3
M. Vladov, V. Kapustin, A. Piatilova, A. Kuvaldin
V. Noskevich, A. Kuzbozhev
V. Kulikov, A. Kaminsky, A. Yakovlev
G. Sobolev, S. Kuzikov, V. Bragin, N. Sycheva
L. Ingel, A. Makosko
V. Adushkin, A. Spivak, Y. Rybnov, V. Kharlamov
Y. Moroz, O. Samoylova
Volume 18, № 4
E. Artyushkov, P. Chekhovich
B. Birger
A. Gorodnitskiy, Y. Brusilovskiy, A. Ivanenko, K. Popov, N. Shishkina, I. Veklich
S. Shalimov
R. Akhmetsafin, R. Akhmetsafina
O. Hachay, A. Khachay, O. Khachay
Volume 19, № 1
A. Nekrasov, F. Feygin
V. Morozov, A. Manevich
N. Sycheva, A. Mansurov
V. Saltykov, Y. Kugaenko, P. Voropaev
A. Garavand, Y. Rebetsky
V. Belyavsky, A. Sheinkman, V. Kilipko
Volume 19, № 2
P. Polyansky, A. Emanov, A. Salnikov, V. Zhabin
S. Baranov, P. Shebalin
Y. Brusilovskiy, A. Ivanenko, A. Baluev, V. Zhuravlyov
A. Iljukhin, V. Koneshov
A. Zavyalov, V. Timofeyeva
Volume 19, № 3
A. Batov, T. Gudkova, V. Zharkov
V. Lubchich
T. Koroleva, B. Assinovskaya
I. Garagash, N. Dubinya, O. Rusina, S. Tikhotsky, I. Fokin
V. Barabanov
Volume 19, № 4
A. Guglielmi, A. Potapov
A. Pugin
D. Abramova, L. Abramova, I. Varentsov, S. Philippov
N. Noskova, V. Asming
V. Tatarinov, V. Morozov, A. Kaftan, A. Manevich
Volume 20, № 1
L. Ingel, A. Makosko
V. Koneshov, V. Nepoklonov, V. Solovjev, L. Jeleznjak
M. Solovieva, A. Rozhnoi, A. Rybin
R. Zamaraev, S. Popov
P. Kaznacheev, Z. Maibuk, A. Ponomarev, V. Smirnov, N. Bondarenko
G. Pavlenkova
Volume 20, № 2
D. Abramova, L. Abramova, I. Varentsov, S. Filippov
A. Guglielmi, A. Potapov, B. Dovbnya
D. Legavko
A. Butorin, F. Krasnov, A. Sytnikov
O. Aptikaeva, S. Aptikaev
Y. Goryachev
Volume 20, № 3
S. Baranov, P. Shebalin, I. Gabsatarova
V. Adushkin, A. Goev, G. Kosarev, I. Sanina
L. Ingel, A. Makosko
E. Spiridonov
V. Spungin, V. Shekov, A. Ivanov, A. Lebedev
I. Chebotareva, A. Kamshilin
Volume 20, № 4
N. Dubinya
I. Aleshin, N. Vaganova, G. Kosarev, I. Malygin
M. Ohanyan, A. Simonyan, J. Karapetyan, A. Soloviev, A. Gvishiani, R. Sidorov
S. Golovin, Y. Razin, S. Kurcov, E. Nadezhdin
L. Slavina, M. Kuchai
Volume 21, № 1
P. Aleksandrov, Y. Morozov, A. Kulakovskij, M. Matveev, A. Smulskaya, Y. Sokolova
T. Guseva, I. Krupennikova, A. Mokrova, V. Perederin, N. Rozenberg
O. Kozyreva, V. Pilipenko
E. Dmitriev
A. Feldman, N. Molokova, V. Igolkin
A. Belyakov, V. Lavrov, A. Nikolaev
Volume 21, № 2
V. Koneshov, V. Nepoklonov, M. Drobyshev, E. Spiridonova
O. Gorskiy
A. Belyashov, V. Suvorov, E. Melnik
I. Sanina, S. Volosov, A. Goev, N. Konstantinovskaya, M. Nesterkina, S. Tarasov
I. Fadeeva, A. Duchkov, A. Manakov, D. Aunov
A. Guglielmi
Volume 21, № 3
E. Spiridonov, O. Vinogradova
G. Sobolev, A. Ponomarev, S. Kireenkova, Z. Maybuk
V. Minaev, S. Ustinov, I. Nafigin, V. Petrov, V. Poluektov, I. Fokin, N. Egorov
I. Aleshin, S. Ivanov, V. Koryagin, I. Matveev, F. Perederin, A. Soloviev, K. Kholodkov
A. Chebrova, A. Chemarev, E. Matveenko, D. Chebrov
Volume 21, № 4
S. Korobkov, Y. Shlyugaev, P. Mikryukov, M. Gushchin, E. Mareev
V. Mikhailov, M. Volkova, E. Timoshkina, N. Shapiro, I. Babayantz, P. Dmitriev, S. Khairetdinov
V. Vettegren, A. Ponomarev, V. Kulik, R. Mamalimov, I. Shcherbakov
A. Oshchenko, R. Sidorov, A. Soloviev, E. Solovieva
L. Zheleznyak
Volume 22, № 1
I.V. MIKHAILOV, V.N. GLINSKIKH, M.N. NIKITENKO
I.I. NIKULIN, A.A. SAMSONOV
V.N. KONESHOV, P.S. MIKHAILOV, V.N. SOLOVYEV, L.K. ZHELEZNYAK
V.E. ASMING, A.V. FEDOROV, Y.A. VINOGRADOV, D.V. CHEBROV, S.V. BARANOV, I.S. FEDOROV
N.A. EGOROV, M.A. KRASNOVA, D.E. BELOBORODOV, N.A. AFINOGENOVA, M.A. MATVEEV
Volume 22, № 2
T.S. BLINOVA
I.K. SEMINSKIY
Y. GIAMBASTIANI, E. GUASTINI, F. PRETI, G. CENSINI
V.S. ZHUKOV
A.A. GOLOVAN, M.N. DROBYSHEV
Volume 22, № 3
A.G. Grigoryan, D.V. Likhodeev
M.N. Drobyshev, V.N. Koneshov, D.V. Abramov, D.A. Malysheva
M.I. Aleshin, O.N. Vidischeva, E.I. Valieva, A.K. Mirinets, E.D. Egoshina, A.E. Rybalko, M.J. Tokarev, E.N. Poludetkina
D.A. Ryzhova, M.V. Kosnyreva, E.P. Dubinin, A.A. Bulychev
A. Rashidi, H. Kianimehr, S. Shafieibafti, A. Mehrabi, R. Derakhshani
Volume 22, № 4
V.N. Koneshov, V.B. Nepoklonov, E.S. Spiridonova
T.I. Menshchikova, T.V. Gudkova
P.A. Kaznacheev, D.A. Ushakov, A.N. Kamshilin
V.I. Vettegren, A.V. Ponomarev, R.I. Mamalimov, I.P. Shcherbakov
I.P. Babayantz, A.A. Baryakh, M.S. Volkova, V.O. Mikhailov, E.P. Timoshkina, S.A. Khairetdinov
Volume 23, № 1
L.S. Chepigo, I.V. Lygin, A.A. Bulychev
D.V. Abramov, N.V. Drobyshev, D.A. Malysheva
N.V. Dubinya, A.V. Vershinin, A.S. Pirogova, S.A. Tikhotsky
Aleshin, E.G. Kozlovskaya, I.V. Malygin
T.A. Tushko, V.I. German
Volume 23, № 2
V.S. Zhukov
V.V. Spichak, O.K. Zakharova
V.V. Bobrovsky
S.V. Zaytsev, S.A. Tikhotskiy, A.V. Silaev, A.A. Ananiev, D.V. Uzhegov, I.Yu. Kudryashev, B.V. Vasekin, S.I. Kondrashenko , A.N. Khlyupin, D.A. Kulygin, S.O. Bazilevich
M.S. Volkova, V.O. Mikhailov
Volume 23, № 3
L.Kh. Ingel, A.A. Makosko
V.N. Koneshov, V.B. Nepoklonov, E.S. Spiridonova
A.V. Legavko, D.A. Legavko
G.A. Popandopoulos
B.K. Khaydarov, V.R. Yusupov, R.Y. Yusupov
Volume 23, № 4
D.A. Ryzhova M.V. Kosnyreva E.P. Dubinin A.A. Bulychev
A.A. Golovan M.N. Drobyshev D.I. Smolyanov
Yu.E. Ezimova V.V. Udoratin A.Sh. Magomedova
А.N. Antonov S.V. Golovin R.M. Markov I.V. Melnikov E.R. Nadezhdin А.V. Nejeshpapa V.A. Sokolov S.A. Tikhotsky
P.F. Prokopovich A.S. Paramonov P.A. Ryazantsev
Volume 24, № 1
I.V. Lygin T.B. Sokolova L.N. Kleschina K.M. Kuznetsov V.A. Nikitina T.P. Shirokova K.V. Krivosheya K.S. Chernikov A.V. Mazekina
A.S. Dolgal L.A. Khristenko
V.V. Spichak A.G. Goidina
K.A. Ermolaev V.V. Olenchenko
A.V. Guglielmi B.I. Klain A.S. Potapov
E.N. Fedorov V.A. Pilipenko
Volume 24, № 2
V.A. Martines-Bedenko V.A. Pilipenko K. Shiokawa V.A. Kasimova
R.A. Reznichenko A.G. Goev I.M. Aleshin S.A. Tarasov L.I. Gontovaya D.V. Chebrov
I.P. Babayantz A.A. Baryakh V.O. Mikhailov E.P. Timoshkina M.S. Volkova S.A. Khairetdinov
I.E. Stepanova A.M. Salnikov T.V. Gudkova A.V. Batov A.V. Shchepetilov
V.N. Koneshov D.V. Abramov N.V. Drobyshev D.A. Malysheva
Volume 24, № 3
G.N. Antonovskaya K.B. Danilov I.M. Basakina N.Yu. Afonin N.K. Kapustian
G.N. Kopylova Yu.K. Serafimova A.A. Lyubushin
N.N. Noskova I.V. Popov D.O. Mashin
A.V. Chugaev
I.V. Mikhaylov, O.V. Nechaev, V.N. Glinskikh, M.N. Nikitenko, A.A. Fedoseev
Volume 24, № 4
V.S. Zhukov Y.O. Kuzmin
I.P. Babayants V.O. Mikhailov E.P. Timoshkina A.A. Baryakh
V.N. Koneshov P.S. Mikhailov V.V. Dorozhkov
V.A. Kulikov Yu.A. Morozov A.P. Ionicheva N.M. Shagarova A.G. Yakovlev E.Yu. Sokolova M.A. Matveev E.N. Terekhov
M.S. Gridchina G.M. Steblov I.S. Vladimirova A.V. Basmanov
I.M. Aleshin