Clear
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Volume 4, № 1-2
Volume 5, № 1
Volume 5, № 2
Volume 6, № 1
Volume 6, № 2
Volume 7, № 1
Volume 7, № 2
O.V. Oleynik
T.A. Zenchenko, A.M. Merzly
A.G. Gamburtsev, S.M. Chibisov, D.G. Strelkov
Volume 7, № 3
Volume 7, № 4
A.A. MAKOSKO, E.A. BOYARSKY, L.V. Afanasieva
A.V. DESHEREVSKII, A.Y. SIDORIN
A.I. GRIGORIEV, V.A. CHERESHNEV
Volume 8, № 1
Volume 8, № 2
F. HALBERG, G. CORNÉLISSEN, L.A. BEATY, K. OTSUKA, Y. WATANABE, R.B. SOTHERN, G.S. KATINAS, J. CZAPLICKI, S. SANCHEZ de la PEÑA, W. ULMER, M. REVILLA, M. ZEMAN, O. SCHWARTZKOPFF, R. SINGH, V.m.o.t.T.C.c.o.t.I.o.E.a.E.E. The Phoenix Study Group
G. CORNÉLISSEN
Volume 8, № 3
I. Granberg, M. Artamonova, E. Dobryshman
O. Aptikaeva, A. Gamburtsev, S. Stepanova
A. Kluchevsky, A. Kluchevskaya
O. Aptikaeva, A. Shitov
A.Y. Sidorin
A.Y. Sidorin
Volume 8, № 4
O. Aptikaeva
A. Gamburtsev, E. Gorbarenko
A. GRAFE, F. HEIDER
F. HALBERG, G. CORNÉLISSEN, L.A. BEATY, K. OTSUKA, Y. WATANABE, R.B. SOTHERN, G.S. KATINAS, J. CZAPLICKI, S. SANCHEZ de la PEÑA, W. ULMER, M. REVILLA, M. ZEMAN, O. SCHWARTZKOPFF, R. SINGH
T. Zenchenko, A. Rekhtina, N. Khorseva, R. Zaslavskaya, T. Breus
Volume 9, № 1
E.M. Andreev, A. Gamburtsev
E. Baranovsky, V. Taraschuk, B. Vladimirsky
B. Vladimirsky, A. Bruns
P. Grigoryev, N. Khorseva, P. Grigal, I. Sergachev, Z. Podznoyeva, V. Hramov
L. Kozyreva, A. Sidorin
Volume 9, № 2
G.S. Vartanyan
T. Breus, Y. Gurfinkel, T. Zenchenko, V. Ozheredov
E. Rogozhin, A. Gorbatikov, M. Stepanova, N. Larin
A.V. Desherevskii, A.Y. Sidorin
Y.N. Gromozova, P. Grigoryev, S. Voychuk, T. Kachur
Volume 9, № 3
A. Desherevskii, A. Sidorin
T. Zenchenko
G. Mikhailova, S. Smirnov
A. Andronova, M. Iordansky, A. Trefilova, V. Lebedev, V. Minashkin, Y. Obvintsev, M. Artamonova, I. Granberg
A. Bruns, B. Vladimirsky
Volume 9, № 4
A.Y. Sidorin
B.L. Berry
E.A. Boyarsky, A.V. Desherevsky
L. Kozyreva
Volume 10, № 1
A. Sidorin
A. Lyubushin
P. Shebalin
M. Gokhberg, G. Steblov, S. Shalimov, V. Veis, E. Grekhova
M. Rodkin, I. Tikhonov
Volume 10, № 2
V. Kossobokov
E. Rogozhin, S. Yunga, S. Rodina
A. Lutikov
I. Tikhonov, V. Lomtev
D. Molodenskiy, S. Molodenskiy
A. Sidorin
Volume 10, № 3
V. Trubitsyn
A. Saltykovsky
L. Slavina, N. Pivovarova, S. Senyukov
V. Ozheredov, T. Breus, V. Obridko
A. Sidorin
M. Rodkin
A. Lagutkina, A. Nikolsky
T. Zenchenko
Volume 10, № 4
A. Khlystov, B. Somov
V. Ozheredov
B. Vladimirsky
I. Boyarskikh, T. Kukushkina, S. Kolotuhin, S. Platonova, S. Khudyaev, A. Shitov, О. Chankina
N. Temuryants, N. Demtsun, A. Kostyuk, N. Yarmolyuk
Volume 11, № 1
S. Govorushko
D. Kovalev
V. Chertoprud, Y. Gurfinkel, E. Goncharova, G. Ivanov-Kholodny, H. Kanonidi, T. Mitrofanova, M. Trubina
S. Dudin
N. Zadonina, O. Aptikaeva
Volume 11, № 2
E. Gus'kova, O. Raspopov, V. Dergachev, A. Iosifidi, G. Sinitsina
V. Martynyuk, Y. Tseyslyer, N. Temuryants
O. Aptikaeva, A. Gamburtsev, A. Martyushov
A. Shitov
B. Vladimirsky
Volume 11, № 3
A. Sidorin
A. Vikulin, N. Semenets, M. Vikulina
G. Poghosyan
I. Boyarskikh, A. Syso, S. Khudyaev, A. Bakijanov, S. Kolotuhin, V. Vasiliev, O. Chankina
A. Nikonov
Volume 11, № 4
N. Erokhin, L. Mikhailovskaya, S. Shalimov
G. Vartanyan
B. Vladimirsky
A. Sidorin
А. Trefilova, M. Artamonova, T. Kuderina, D. Gubanova, K. Davydov, M. Iordanskii, E. Grechko, V. Minashkin
A. Sidorin
B. Berry
Volume 12, № 1
V. Rashidov
M. Talikina, Y. Izyumov, V. Krylov
Т. Zenchenko, А. Skavulyak, N. Khorseva, Т. Breus
O. Raspopov, E. Lopatin, T. Kolström, V. Dergachev, P. Dmitriev, H. Kahle, H. Spiecker
M. Diatroptov
A. Kolesnik, S. Pobachenko, A. Solovyov
Volume 12, № 2
O. Deshcherevskaya, V. Avilov, B.D. Dinh, C.H. Tran, J. Kurbatova
N. Khorseva
V. Shuleikin
A. Sidorin
Volume 12, № 3
A. LUSHNIKOV, A. KAGAN, A. GVISHIANI, Y. LYUBOVTSEVA
M. RODKIN, E. KHARIN
O. RASPOPOV, V. DERGACHEV, P. DMITRIEV, O. KOZYREVA
A. SHITOV, A. BORODIN, D. TUGHILKIN, M. APRYATKINA
G. CORNÉLISSEN, A. SIDORIN
Volume 12, № 4
F. Halberg, G. Cornélissen, K. Otsuka, Y. Watanabe, L. Beaty, L. Gumarova, M. Revilla, O. Schwartzkopff, J. Siegelova, R. Singh
A. Sidorin
S. Samsonov, N. Kleimenova, O. Kozyreva, P. Petrova
Y. Varakin, V. Ionova, E. Sazanova, N. Sergeenko
Т. Zenchenko, A. Medvedeva, N. Khorseva, Т. Breus
Volume 13, № 1
V. ERMAKOV, L. GONTOVAYA, S. SENYUKOV
O. APTIKAEVA, A. SHITOV
A. SLIVINSKY, V. USPENSKY
A. KHLYSTOV
A. KOMZHA, V. ZAALISHVILI
V. ERMAKOV, L. GONTOVAYA, S. SENYUKOV
O. APTIKAEVA, A. SHITOV
A. SLIVINSKY, V. USPENSKY
A. KHLYSTOV
A. KOMZHA, V. ZAALISHVILI
Volume 13, № 2
A. Ginzburg, A. Vinogradova, E. Fedorova, E. Nikitich, A. Karpov
V. Ozheredov, T. Breus, Y. Gurfinkel, T. Matveeva
G. Vartanyan
A. Sidorin
Volume 13, № 3
S. Fedotov, L. Slavina, S. Senyukov, M. Kuchay
V. Shuleikin
N. Moskvitina, L. Agulova
O. Kuricheva, V. Avilov, B.D. Dinh, J. Kurbatova
Volume 13, № 4
A. Vinogradova
D. Demezhko, A. Gornostaeva
Y. Lyubovtseva, A. Kagan, O. Pyatigina, E. Voronova
V. Krylov, E. Osipova, Y. Izyumov
M. Diatroptov, O. Makarova, M. Diatroptova
A. Desherevskii, A. Sidorin
Volume 14, № 1
V. Fedorov
A. Borodin, D. Tuzhilkin, M. Gudina, B. Vladimirsky
N. Temuryants, A. Kostyuk
S. Im, V. Kharuk
M. Komkov, V. Moiseev, V. Tarasov, M. Timofeev
A. Sidorin
Volume 14, № 2
A. Zhamaletdinov, A. Shevtsov, Y. Velikhov, A. Skorokhodov, V. Kolesnikov, T. Korotkova, P. Ryazantsev, B. Efimov, V. Kolobov, M. Barannik, P. Prokopchuk, V. Selivanov, Y. Kopytenko, Y. Kopytenko, V. Ismagilov, M. Petrishchev, P. Sergushin, P.Y. Tereshchenko, B. Samsonov, M. Birulya, M. Smirnov, T. Korja, Y. Yampolski, A. Koloskov, N. Baru, S. Poljakov, A. Shchennikov, G. Druzhin, W. Jozwiak, J. Reda, Y. Shchors
T. Zenchenko, N. Varlamova
D. Sidorin
E. Zhdanova, N. Chubarova
Volume 14, № 3
N. Sidorenkov
E. Rogozhin
N. Sergeenko
A. Slivinsky
A. Sidorin
B. Vladimirsky, N. Temuryants
Volume 14, № 4
E. Ponomarev, E. Shvetsov, V. Kharuk
K. Pavlov, V. Mukhin, V. Kamenskaya, V. Klimenko
S. Pobachenko, A. Shitov, P. Grigorjev, M. Sokolov, A. Zubrilkin, D. Vypiraylo, A. Solovjev
V. Moiseyev, V. Nazarov, V. Zhuravlev, D. Zhuykov, M. Kubrikov, Y. Klokotov
E. Kaplya
V. Zhuravlev, A. Sidorin
Volume 15, № 1
M. Artamonova, D. Gubanovа, M. Iordanskii, V. Lebedev, L. Maksimenkov, V. Minashkin, Y. Obvintsev, O. Chketiani
O. Aptikaeva, A. Shitov
A. Gusev, O. Chubarova
Y. Kopnichev, I. Sokolova
Е. Spiridonov
A. Sidorin
Volume 15, № 2
A. Ovsuchenko, M. Menshikov, E. Rogozhin, A. Korzhenkov
A. Spivak, D. Loktev, Y. Rybnov, S. Soloviev, V. Kharlamov
A. Desherevskii, A. Sidorin
A. Filimonov, V. Tarasov, M. Komkov, V. Moiseev, M. Timofeev, R. Boyarskaya
A. Romanov, A. Kovrigin, A. Lazarev, V. Lubennikov
Volume 15, № 3
A. Desherevskii, V. Zhuravlev, A. Nikolsky, A. Sidorin
N. Razzhigaeva, L. Ganzey, A. Panichev, T. Grebennikova, L. Mokhova, T. Kopoteva, E. Kudryavtseva, K. Arslanov, F. Maksimov, A. Starikova, S. Zakusin
N. Temuryants, К. Tumanyants, D. Khusainov, I. Cheretaev, Е. Tumanyants
A. Sidorin
Volume 15, № 4
A. Vinogradova, Y. Ivanova
N. Kantserova, V. Krylov, L. Lysenko, N. Ushakova, N. Nemova
A. Desherevskii, A. Sidorin
A. Korzhenkov, E. Deev, D. Luzhanskii, S. Abdieva, A. Agatova, J. Mazeika, M. Men’shikov, E. Rogozhin, S. Rodina, M. Rodkin, A. Sorokin, A. Fortuna, T. Charimov, J. Shen, A. Yudakhin
Y. Kopnichev, I. Sokolova
Volume 16, № 1
V. Fedorov, P. Grebennikov
M. Gurskaya
Y. Kopnichev, I. Sokolova
S. Gashev, A. Aleshina, I. Zuban, M. Lupinos, L. Mardonova, M. Mitropolskiy, A. Selyukov, N. Sorokina, V. Stolbov, S. Shapovalov
D. Demezhko, A. Yurkov
Volume 16, № 2
E. Spiridonov
A. Desherevskii, V. Zhuravlev, A. Nikolsky, A. Sidorin
Volume 16, № 3
A. Korzhenkov, D. Lomakin, A. Ovsyuchenko, A. Lar’kov, A. Marakhanov, E. Rogozhin
V. Shuleikin
C. Aliyev, A. Feyzullayev, R. Baghirli, F. Mahmudova
N. Temuryants, K. Tumanyants, A. Kostyuk, N. Yarmolyuk, E. Tumanyants
Y. Obvintsev, D. Gubanova, V. Minashkin
I. Savchenko, N. Belozerov, I. Girenko
Volume 16, № 4
A. Vinogradova, Y. Ivanova
D. Tyagunov
S. Riabova, A. Spivak
B. Ozheredov, T. Breus
V. Mukhin, K. Pavlov, I. Abdurasulova, V. Klimenko
N. Ptitsyna, S. Sokolov, V. Soldatov, M. Tyasto
A. Spivak, Y. Rybnov, S. Soloviev, V. Kharlamov
Y. Kopnichev, I. Sokolova
L. Jiao, E. Rogozhin
V. Illarionov, A. Boyko
Volume 17, № 1
D.P. Gubanova, O.G. Chkhetiani, T.M. Kuderina, M.A. Iordanskii, Y.I. Obvintsev, M.S. Artamonova
V.N. Shuleikin
I.G. Boyarskikh, A.R. Agatova, A.I. Kulikova, A.I. Bakiyanov, M.V. Skaptsov, J. Mazeika
V.I. Shevchenko, T.V. Guseva, I.P. Dobrovolsky, I.S. Krupennikova, A.A. Lukk
Y.F. Kopnichev, I.N. Sokolova
H.A. Vardanyan, A.M. Korzhenkov, A.A. Sorokin, R.Y. Stakhovskaya
Volume 17, № 2
E.A. Rogozhin, A.L. Sobisevich, L.E. Sobisevich, K.K. Kanonidi
D.A. Moiseev, A.M. Korzhenkov, A.N. Ovsyuchenko
I.M. Aleshin, I.V. MALYGIN
O.G. Onishchenko, O.A. Pokhotelov, N.M. Astafieva
E.A. Spiridonov
Y.O. Kuzmin, A.V. Deshcherevskii, E.A. Fattakhov, D.K. Kuzmin, A.A. Kazakov, D.V. Aman
A.V. Manankov
Volume 17, № 3
O.G. Onishchenko, O.A. Pokhotelov, N.M. Astafieva
D.P. Gubanova, T.M. Kuderina, O.G. Chkhetiani, M.A. Iordanskii, Y.I. Obvintsev, M.S. Artamonova
V.V. Barinov, V.S. Myglan, A.V. Taynik, O.C. Oidupaa, A.R. Agatova, O.V. Churakova
A.A. Lyubushin
J. Liu, E.A. Rogozhin
A.A. Lukk, Y.L. Rebetsky
A.V. Desherevskii, I.N. Modin, A.Y. Sidorin
Volume 17, № 4
N.I. Izhovkina, S.N. Artekha, N.S. Erokhin, L.A. Mikhailovskaya
A.V. Bryukhanov, A.V. Panov, E.I. Ponomarev, N.V. Sidenko
V.P. Trubitsyn
S.V. Usenko, A.N. Boyko, T.V. Prokhorova
A.A. Lukk, V.G. Leonova
S.M. Korotaev, N.M. Budnev, V.O. Serdyuk, D.A. Orekhova, M.S. Kruglyakov, E.O. Kiktenko, R.R. Mirgazov, V.L. Zurbanov, J.V. Gorokhov, E.V. Ryabov
V.K. Milyukov, M.P. VINOGRADOV, A.P. Mironov, A.V. Myasnikov
Volume 18, № 1
A.P. Trubitsyn
I.F. Savchenko, I.V. Girenko, V.S. Rimkevich, T.A. Savchenko
A.A. Vinogradova, E.I. Kotova
Y.P. Ampilov, Y.E. Terekhina, M.Y. Tokarev
V.S. Zakharov, D.A. Simonov, G.V. Bryantseva, N.I. Kosevich
E.A. Spiridonov, O.Y. Vinogradova
A.A. Lukk, V.G. Leonova, A.Y. Sidorin
E.A. Rogozhin, V.K. Milyukov, A.P. Mironov, A.N. Ovsyuchenko, A.V. Gorbatikov, N.V. Andreeva, R.N. Lukashova, V.N. Drobyshev, K.M. Khubaev
A.A. Nikonov
Y.A. Vinogradov, A.V. Fedorov
A.A. Spivak, Y.S. Rybnov, V.A. Kharlamov
Volume 18, № 2
E.A. SPIRIDONOV, O.Y. VINOGRADOVA
Y.F. KOPNICHEV, I.N. SOKOLOVA
L.B. SLAVINA, M.S. KUCHAI, D.V. LIKHODEEV, S.L. SENYUKOV
L.I. IOGANSON
E.A. ROGOZHIN, A.V. GORBATIKOV, M.Y. STEPANOVA, Y.V. KHARAZOVA, O.V. DIMITROV, A.M. KORZHENKOV, A.A. STRELNIKOV
E.S. GORBATOV, H.A. VARDANYAN, A.M. KORZHENKOV, S.D. RAZUMNIY
G.J. YETIRMISHLI, T.Y. MAMMADLI, E.A. ROGOZHIN, A.I. SYSOLIN
E.I. PONOMAREV, K.Y. LITVINTSEV, E.G. SHVETSOV, K.A. FINNIKOV, N.D. YAKIMOV
A.A. FEYZULLAYEV, C.S. ALIYEV, M.J. MARDANOV, H.A. JAFAROVA, D.A. HUSEYNOV, R.J. BAGHIRLI
O.L. SOKOL-KUTYLOVSKII
Volume 18, № 3
K.I. PAVLOV, A.V. SYRTSEV, V.N. MUKHIN, A.N. ARCHIMUK, E.A. MIKHEEVA, S.V. NIKOLAEVA, N.M. ANDIEVA, V.G. KAMENSKAYA, M.I. PETRENKO
V.I. SHEVCHENKO, A.A. LUKK, T.V. GUSEVA
A.P. MIRONOV, A.A. SUCHILIN, E.A. ROGOZHIN
Y.F. KOPNICHEV, I.N. SOKOLOVA
A.M. KORZHENKOV, M.T. USMANOVA, A.A. ANARBAEV, F.A. MAKSUDOV, R.K. MURODALIEV, T.K. ZAKHIDOV, Z.O. RAKHMANOV
L.B. GMYRYA, A.M. KORZHENKOV, A.N. OVSYUCHENKO, A.S. LARKOV, E.A. ROGOZHIN
G.G. KOCHARYAN, I.V. BATUHTIN, A.M. BUDKOV, G.N. IVANCHENKO, S.B. KISHKINA, D.V. PAVLOV
V.M. FEDOROV
Volume 18, № 4
A.A. VINOGRADOVA, T.B. TITKOVA
A.V. LEONIDOV
S.N. KOTELNIKOV, E.V. STEPANOV, V.T. IVASHKIN
E.V. VERBITSKY, E.P. OLEINIKOV, A.A. KONDAKOV
I.L. GOLOVANOVA, A.A. FILIPPOV, Y.V. CHEBOTAREVA, G.A. URVANTSEVA, V.V. KRYLOV
B.M. VLADIMIRSKY
E.Y. SOKOLOVA, O.V. KOZYREVA, V.A. PILIPENKO, Y.A. SAKHAROV, D.V. EPISHKIN
Y.O. KUZMIN, A.V. DESHCHEREVSKII, E.A. FATTAKHOV, D.K. KUZMIN, A.A. KAZAKOV, D.V. AMAN
V.A. TSELMOVICH, A.S. KORZINOVA, E.V. DORONICHEVA, L.V. GOLOVANOVA, V.B. DORONICHEV
A.M. KORZHENKOV, A.M. NOVICHIKHIN, A.N. OVSYUCHENKO, B.K. RANGUELOV, E.A. ROGOZHIN, O.V. DIMITROV, A.S. LARKOV, J. LIU
A.A. LUKK, A.Y. SIDORIN
G.V. KULIKOV, S.V. SPEKTOR, E.A. ROGOZHIN, R.N. LUKASHOVA, A.I. SYSOLIN
L.A. SHUMLIANSKAYA, V.Y. BURMIN
E.S. GORBATOV, S.F. KOLESNIKOV
O.V. GAYDALENOK, A.A. SHMATKOV, A.A. SHMATKOVA, S.V. OLKHOVSKY
A.S. PIROGOVA, S.A. TIKHOTSKY, M.Y. TOKAREV, A.V. SUCHKOVA
A.A. GORNOSTAEVA, D.Y. DEMEZHKO, A.N. ANTIPIN
A.Y. SIDORIN
V.K. ILLARIONOV, A.N. BOYKO, A.Y. BORISOVA
Y.F. KOPNICHEV, I.N. SOKOLOVA
E.A. SPIRIDONOV, O.Y. VINOGRADOVA
Volume 19, № 1
A.M. KORZHENKOV, M.S. GADZHIEV, A.N. OVSYUCHENKO, A.S. LAR’KOV, E.A. ROGOZHIN
A.A. LUKK, V.G. LEONOVA
L.A. FATTAKHOVA, V.P. SHCHERBAKOV, D.M. KUZINA
A.S. ZAKUPIN, L.M. BOGOMOLOV, N.V. BOGINSKAYA
K.S. KAZARYAN, V.Y. BURMIN, A.M. AVETISYAN
N.S. SIDORENKOV, V.N. PETROV
J.J. SMULSKY
V.M. FEDOROV
J.J. SMULSKY
Volume 19, № 2
A.V. KRASHENINNIKOV, D.N. LOKTEV, S.P. SOLOVYEV
I.G. BOYARSKIKH, A.R. AGATOVA, A.I. SYSO, A.I. KLYUCHEVSKAYA
O.I. SHUMILOV, E.A. KASATKINA, N.G. KLEIMENOVA, A.V. CHRAMOV, I.P. MEGORSKAYA
A.A.o. FEYZULLAYEV
V.M. TRUBIKHIN, H.A. VARDANYAN, R.Y. STAKHOVSKAYA, E.S. GORBATOV, A.A. RASSKAZOV
A.P. TRUBITSYN, V.P. TRUBITSYN
E.A. SPIRIDONOV, A.V. DESHEREVSKII, O.Y. VINOGRADOVA
I.E. STEPANOVA, A.V. SHEPETILOV, V.V. POGORELOV, P.S. MIKHAILOV
N.N. MIKHAILOVA, I.N. SOKOLOVA, N.N. POLESHKO
Volume 19, № 3
A.A. VINOGRADOVA, V.M. KOPEIKIN, A.V. VASILYEVA, N.S. SMIRNOV, Y.A. IVANOVA
A. MINCHEV, A.M. KORZHENKOV, A.N. OVSYUCHENKO, O.V. DIMITROV, A.S. LARKOV, B.K. RANGUELOV, E.A. ROGOZHIN, N.V. ANDREEVA
E.S. GORBATOV
L.A. FATTAKHOVA, V.P. SHCHERBAKOV, D.M. KUZINA, A.N. DAUTOV, N.K. SYCHEVA
V.K. ILLARIONOV, A.N. BOYKO, A.Y. BORISOVA
A.A. LUKK, V.G. LEONOVA
V.M. FEDOROV, A.A. KOSTIN, D.M. FROLOV
Volume 19, № 4
E.A. ROGOZHIN, S.N. SOMALA, O.O. ERTELEVA, F.F. APTIKAEV, S. CHANDA
D.A. MOISEIEV, A.M. KORZHENKOV, A.N. OVSYUCHENKO, A.S. LARKOV
V.I. SHEVCHENKO, A.A. LUKK, V.G. LEONOVA
V.A. OZHEREDOV, T.K. BREUS, L.M. ZELENY
B.M. VLADIMIRSKY
N.E. DEMIDOV, A.L. BORISIK, S.R. VERKULICH, S. WETTERICH, A.Y. GUNAR, V.E. DEMIDOV, N.V. ZHELTENKOVA, A.V. KOSHURNIKOV, V.M. MIKHAILOVA, A.L. NIKULINA, A.L. NOVIKOV, L.M. SAVATYUGIN, A.N. SIROTKIN, A.V. TEREKHOV, Y.V. UGRUMOV, L. SCHIRRMEISTER
A.A. ZHAMALETDINOV
K.S. KAZARYAN, V.Y. BURMIN, A.M. AVETISYAN
E.A. SPIRIDONOV, O.Y. VINOGRADOVA
V.K. MILYUKOV, M.P. VINOGRADOV, A.P. MIRONOV, A.V. MYASNIKOV
Volume 20, № 1
V.N. SHULEIKIN
V.V. GORDIENKO, L.Y. GORDIENKO
A.A. GAVRILOV
A.N. SHEVTSOV, A.A. ZHAMALETDINOV
A.I. FILIPPOVA, O.A. SOLOVEY
A.G. FATYANOV, V.Y. BURMIN
M.Y. RESHETNYAK
A.A.o. FEYZULLAYEV
V.M. FEDOROV
L.V. GOLOVANOVA, E.V. DORONICHEVA, V.B. DORONICHEV, V.A. TSELMOVICH, I.G. SHIROBOKOV
A.V. DESHCHEREVSKII, A.Y. SIDORIN
Volume 20, № 2
N.S. SIDORENKOV, P.N. SIDORENKOV
B.M. VLADIMIRSKY
K.I. PAVLOV, A.N. ARCHIMUK, M.I. PETRENKO, V.N. MUKHIN, V.G. KAMENSKAYA, N.M. ANDIEVA, S.A. ASTAHOVA
V.S. ZAKHAROV, D.A. SIMONOV, G.Z. GIL’MANOVA, A.N. DIDENKO
E.S. KARAEVSKAYA, N.E. DEMIDOV, V.S. KAZANTSEV, I.M. ELIZAROV, A.G. KHALOSHIN, A.L. PETROV, D.S. KARLOV, L. SCHIRRMEISTER, A.A. BELOV, S. WETTERICH
S.N. SAMSONOV, S.S. PARSHINA
N.S. OSTAPENKO, O.N. NERODA
A. Sidorin
Volume 20, № 3
V.M. FEDOROV, D.M. FROLOV, H.V.M.N. VELASCO, W.W. SOON, R.G. CIONCO
E.S. KARAEVSKAYA, N.E. DEMIDOV, V.S. KAZANTSEV, I.M. ELIZAROV, A.G. KALOSHIN, A.L. PETROV, D.S. KARLOV, L. SCHIRRMEISTER, A.A. BELOV, S. WETTERICH
N.V. KUZMENKO, V.A. TSYRLIN, M.G. PLISS
Y.B. RADZIMINOVICH, A.V. NOVOPASHINA, O.F. LUKHNEVA
V.B. DOROKHOV, G.N. ARSENIEV, D.S. SAKHAROV, O.N. TKACHENKO, M.E. DIATROPTOV, T.A. ZENCHENKO
V.K. ILLARIONOV, A.N. BOYKO, A.Y. BORISOVA, D.A. ILYINSKY
A.A. FEYZULLAYEV
V.I. SHEVCHENKO, I.S. KRUPENNIKOVA, A.A. LUKK
Volume 20, № 4
A.A. Gornostaeva, D.Yu. Demezhko, A.N. Antipin
L.A. Korzhenkova, A.M. Korzhenkov, M.V. Rodkin, A.A. Strelnikov, V.M. Makeev, A.S. Gladkov, E.V. Deev, J.V. Mazeika, A.B. Fortuna
KOPNICHEV YURI FEDOROVICH, SOKOLOVA INNA NIKOLAYEVNA
SLAVINA LIDIA BORISOVNA, KUCHAY MARK SOLOMONOVICH
VARTANYAN GENRICH SENEKERIMOVICH
FEYZULLAYEV AKPER AKPER
KUZMIN YURI OLEGOVICH
MIRONOV ALEXEY PAVLOVICH, MILYUKOV VADIM KONSTANTINOVICH, STEBLOV GRIGORY MIKHAILOVICH, DROBYSHEV VALERY NIKOLAEVICH, KUSRAEV ANATOLY GEORGIEVICH, KHUBAEV KHARITON MAYOROVICH
FATTAKHOV EVGENY ALBERTOVICH
DESHCHEREVSKII ALEKSEY VLADIMIROVICH, SIDORIN ALEXANDER YAKOVLEVICH
Volume 21, № 1
A.A. Lukk V.G. Leonova
D.Yu. Abramova S.V. Filippov L.M. Abramova I.M.Varentsov
N.S. Ostapenko O.N. Neroda
V.V. Gordienko
Yu.F. Kopnichev I.N. Sokolova
L.A. Korzhenkova A.M. Korzhenkov A.A. Strelnikov A.Yu. Starikova A.S. Kichutkin V.M. Makeev J.V. Mazheika A.B. Fortune
Volume 21, № 2
A.Ya. Sidorin
S.V. Shvarev, I.V. Bondar, F.A. Romanenko, N.N. Lugovoy
V.G. Zubarev, S.V. Yartsev, D.Е. Edemsky, A.M. Korzhenkov, A.S. Larkov, D.A. Moisieiev, A.N. Ovsyuchenko, A.I. Sysolin
S.N. Nazaretyan, M.R. Gevorgyan, H.A. Igityan, L.B. Mirzoyan, E.A. Mughnetsyan
N.I. Frolova, N.S. Malaeva, V.V. Ruzhich, L.P. Berzhinskaya, E.A. Levina, S.P. Suchshev, V.I. Larionov, 1, A.N. Ugarov
A.D. Zavyalov, A.N. Morozov, I.M. Aleshin, S.D. Ivanov, K.I. Kholodkov, V.A. Pavlenko
V.S. Zhukov, A.O. Mostryukov
Ya.B. Radziminovich, A.I. Filippova, N.A. Gileva, V.I. Melnikova
M.V. Rodkin, A.M. Korzhenkov, L.A. Korzhenkova
Volume 21, № 3
K.A. Maslov
A.P. Slivinsky
I.V. Malygin, I.M. Aleshin
N.E. Demidov, A.Yu. Gunar, E.I. Balihin, V.E. Gagarin, A.V. Guzeva, A.A. Dezhnikova, V.S. Kazantsev, A.V. Koshurnikov, A.I. Narizhnaya
O.F. Lukhneva, I.N. Kiseleva, Ya.B. Radziminovich, A.V. Novopashina
V.K. Illarionov, O.Yu. Ganzha, D.A. Ilyinsky, V.Yu. Burmin, A.N. Boyko, K.A. Roginskiy, A.Yu. Borisova
A.А. Anarbaev, A.M. Korzhenkov, M.T. Usmanova, U.A. Nurmatov, S.Sh. Kubaev, L.A. Korzhenkova, Z.A. Karaeva, A. Nazhmiddinov, T. Zakhidov, U.A. Yusupdjanova
G.S. Vartanyan
N.I. Frolova, I.P. Gabsatarova, A.I. Lutikov, S.P. Suchshev, N.S. Malaeva
E.S. Gorbatov, S.F. Kolesnikov
Volume 21, № 4
E.M. Gorbunova I.A. Ryakhovskiy B.G. Gavrilov Yu.V. Poklad S.M. Petukhova A.N. Besedina
V.E. Asming A.V. Fedorov I.S. Fedorov S.V. Asming
Yu.F. Kopnichev I.N. Sokolova
N.G. Razjigaeva T.A. Grebennikova L.A. Ganzey V.I. Ponomarev A.A. Kharlamov
V.M. Fedorov D.M. Frolov
S.M. Korotaev N.M. Budnev V.O. Serdyuk D.A. Orekhova
N.A. Sycheva
A.A. Feyzullayev I.M. Mammadova
M.V. Rodkin S.A. Punanova
A.I. Lutikov I.P. Gabsatarova G.Yu. Dontsova V.N. Zhukovets
S.N. Nazaretyan H.A. Igityan
N.G. Mokrushina R.N. Vakarchuk R.E. Tatevossian
O.I. Aptikaeva A.A. Lukk*
N.P. Sergeenko
A.A. Bobachev A.V. Deshcherevskii A.Ya. Sidorin
V.A. Ozheredov T.K. Breus
V.V. Bykova N.A. Galina R.E. Tatevossian A.A. Lukk
Volume 22, № 1
A.D. Zavyalov A.N. Morozov I.M. Aleshin S.D. Ivanov K.I. Kholodkov V.A. Pavlenko
A.A. Feyzullayev U.A. Movsumova
N.G. Mokrushina R.E. Tatevossian
A.A. Bobachev A.V. Deshcherevskii A.Ya. Sidorin
V.S. Zhukov D.K. Kuzmin
A.M. Korzhenkov B.E. Amanbaeva A. Anarbaev H. Ibadullaev L.A. Korzhenkova M. Pardaev A.A. Strelnikov J. Williams A.B. Fortuna
Volume 22, № 2
N.E. Demidov A.V. Guzeva A.L. Nikulina S. Wetterich L. Schirrmeister
V.I. Kaftan V.N. Tatarinov M.G. Pobedinsky R.F. Shayahmetov A.I. Manevich R.V. Shevchuk I.V. Losev
Yu.O. Kuzmin
А.А. Feyzullayev
A.N. Ovsyuchenko A.M. Korzhenkov A.A. Malyshev D.E. Edemsky Yu.V. Butanayev A.S. Larkov N.V. Andreeva
A.N. Kotov A.O. Agibalov A.A. Sentsov
A.O. Agibalov O.V. Bergal-Kuvikas V.A. Zaitsev V.M. Makeev A.A. Sentsov
Volume 22, № 3
Yu.О. Kuzmin
S.D. Ivanov A.N. Morozov A.D. Zavyalov I.M. Aleshin K.I. Kholodkov
Ya.B. Radziminovich A.I. Filippova V.I. Melnikova N.A. Gileva
G.N. Ivanchenko E.M. Gorbunova
D.K. Konyrbayev Yu.О. Kuzmin D.K. Kuzmin D.A. Shyrakbayev D.Zh. Suesinov
O.F. Lukhneva Ya.B. Radziminovich A.V. Novopashina A.V. Kadetova
Volume 22, № 4
S.A. Riabova A.V. Krasheninnikov D.N. Loktev S.P. Soloviev
N.B. Podymova A.V. Ponomarev Yu.A. Morozov M.A. Matveev V.B. Smirnov I.V. Sharychev
I.Ya. Tsurkis E.D. Fedotova
А.А. Sizova D.А. Sizov V.V. Krylov
E.G. Vologina M. Sturm N.V. Kulagina A.S. Astakhov
Yu.O. Kuzmin D.K. Kuzmin E.A. Fattakhov
A.N. Morozov N.V. Vaganova I.M. Aleshin
A.M. Korzhenkov A.A. Anarbaev B. Beknazarov Sh. Nasriddinov M. Pardaev L.A. Korzhenkova N.V. Andreeva
L.A. Sim N.A. Sychova N.A. Gordeev
A.V. Manankov
Volume 23, № 1
A.F. Emanov A.A. Emanov Yu.A. Vinogradov V.V. Chechelnitskiy E.V. Shevkunova A.V. Fateev P.O. Polyanskiy E.A. Kobeleva A.A. Bakh N.A. Serezhnikov
A.A. Spivak A.V. Krasheninnikov S.Yu. Rybnov Yu.S. Rybnov S.A. Riabova S.P. Soloviev A.V. Tikhonova
V.V. Udoratin Yu.E. Ezimova A.Sh. Magomedova
G.S. Vartanyan
A.A. Lukk V.G. Leonova
V.A. Zakharov A.M. Korzhenkov A.S. Larkov D. A. Moiseev A.N. Ovsyuchenko N.V. Andreeva